กุญแจสำคัญในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณ

 • เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน

  7:00am - 9:00am
  ผู้บริหารอาหารเช้าและบรรยายสรุป

 • ไทจงไต้หวัน

  12:00pm - 1:30pm
  เยี่ยมชมเว็บไซต์

 • เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของฉัน

  2:30pm - 3:30pm
  รายละเอียดการเจรจาต่อรอง

 • ฮ่องกง

  4:00pm - 5:00pm
  การลงนามในสัญญาและข้อตกลงเสร็จสิ้น

 • พม่า

  7:00pm - 9:00pm
  รับประทานอาหารค่ำกับเจ้าหน้าที่

บริการต่างๆ

กุญแจสำคัญในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณ

บริการต่างๆ