ด้วยการตกแต่งภายในและภายนอกของ เครื่องบิน บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของ ผู้เป็น เจ้าของ แรงดึงดูดใจในการมี “ บ้านบนท้องฟ้า ” ต้องการมากกว่าแค่ การทุ่มเทอุทิศตัวให้ ในการตกแต่งเครื่องบิน ใหม่นั้น เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ ผู้ค้า ชิ้นส่วนต่าง ๆ การบำรุง รักษา การซ่อมแซม หรือ การยกเครื่องใหม่ ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังต้องการ นักออกแบบทั่วโลกที่มี แรงบันดาลใจอันบรรเจิดอีกด้วย เจ็ทโซลูชั่นได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองรูปแบบและแนวคิดของลูกค้า ด้วยการ รังสรรค์สองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสินทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทีมงานของเราทำ ให้ความยุ่งยากต่าง ๆ เหล่านี้กลายเป็น เรื่องเรียบง่าย เราส่งรายงานด้วยรูปภาพ จึงทำให้ ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพได้ อย่างชัดเจน ทีมงานภาคสนามของเรา จะทำให้แน่ใจว่า เราจะไปตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าทุกข้อ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เราจัดหามาจะมีคุณภาพ สูงกว่ามาตรฐาน ของตลาดทั่วไป บริการของเราร่วมไปถึง : • ประสานงานด้านการตกแต่ง ภายใน การให้แสงและเงา และการ ออกแบบ • ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการคัดสรร วัตถุดิบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าและตามกฏข้อบังคับต่าง ๆ • จัดตั้งศูนย์บริการการวิเคราะห์ การคัดสรรและการตรวจสอบคุณภาพ ไว้เพื่อบริการลูกค้า • มีทีมงานที่คอยปกป้องผลประโยชน์ ข้อตกลงต่าง ๆ ของลูกค้า • แสดงรายงานให้ลูกค้า เป้าหมายของเรา คือ จัดส่งเครื่องบินให้ลูกค้าตรงต่อเวลา ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสูงสุดที่คาดหวังไว้
aircraft-refurbishment-project-450x600

ติดต่อเรา