เจ็ทพาร์ท เป็นบริการเสริมจาก เจ็ทโซลูชั่น อเวียชั่น กรุ๊ป ซึ่งให้บริการการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องบินให้กับเจ้าของเครื่องบินแบบ เบ็ดเสร็จ ในจุดเดียว รวมไปถึงการดำเนินการด้านต่าง ๆ ด้วย เชื่อมโยงกับเครือข่ายการซ่อมบำรุงดูแลทั่วโลก เข้ากับผู้นำการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ เครื่องบิน เจ็ทพาร์ท ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาชิ้นส่วน ต่าง ๆ ของเครื่องบิน ราคาส่งมอบสินค้า ณ. สนามบิน แผนกการบิน, ผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลก เราสามารถจัดหา อะไหล่ที่ต้องการได้ทุกชิ้น เนื่องด้วยการดำเนินการจากผู้จัดหาชิ้นส่วนอย่างมืออาชีพที่เรา มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก เราอุทิศตัวของเราเองเพื่อเทคนิคที่ดีที่สุดในการค้นหา และได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนเป้าหมายที่จะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาโดยใช้เวลา ที่น้อยที่สุด ในราคาที่ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา สิ่งที่เรากล่าวมานี้ คือ ความมุ่งมั่นสูงสุดของเรา ภารกิจของเรา คือ ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับชิ้นส่วนที่ถูกต้องใน ราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด
• การจัดหาอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ทีใช้แล้วหมดไป • การจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ด้าน การบินและโรเทเบิ้ล • การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน • การจัดหาชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อเครื่องเสีย • จัดหาชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะมอบให้ • ระบบการฝากขายสินค้าและ สินค้า ส่วนเกิน : เปลี่ยนสินค้าที่เกินความต้อง การ รวมไปถึง โรเทเบิ้ล และวัสดุสิ้น เปลืองให้กลายเป็นรายได้ • ให้ทางออกว่าจะทำการซ่อมแซม หรือ การยกเครื่องใหม่: หาคำตอบให้กับทุก ๆ ชิ้นส่วนทางเทคนิค เรามีความมุ่งมั่น สูงสุดในการประหยัดต้นทุนทุก ๆ ด้าน ให้กับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพความ ปลอดภัย และส่งเครื่องบินคืนในสภาพที่ ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าในเวลาที่สั้นที่สุด • การนำเข้า ภาษีศุลกากร และระบบ โลจิสติกส์ : ด้วยเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค และความรู้ความชำนาญที่มีในเอเซีย และจีนแผ่นดินใหญ่ เรามีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการการค้นส่งสินค้าของเรา ได้ตรงตามเวลาที่เราสัญญาไว้ รวมไปถึง ทำตามข้อกำหนดที่สำคัญต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้กับลูกค้า และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้องเป็นไปตามระบบศุลกากร ภารกิจของเรา คือ ทำความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าให้เป็นไปได้ ความตั้งใจจริงของเรา ประกอบกับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ของเรา ทุกคน เรามีความปรารถนาสูงสุดที่ จะเป็นผู้นำแห่งความไว้วางใจระดับสูง เพื่อนำไปสู่ ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และเพิ่มสมรรถภาพการดำเนินการของ เครื่องบินของพวกเขา

ติดต่อเราเพื่อขอรับใบแจ้งราคา

อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป

โรเทเบิ้ล

อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน

ชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อเครื่องเสีย

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะส่งมอบให้

ระบบการฝากขายสินค้าและ สินค้า ส่วนเกิน

ให้ทางออกว่าจะทำการซ่อมแซม หรือ การยกเครื่องใหม่

การนำเข้า ภาษีศุลกากร และระบบ โลจิสติกส์