ด้วยการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมด้านการบิน นำมาซึ่งโอกาสต่าง ๆ ที่น่าท้าทาย โดยเฉพาะ ขั้นตอนการซื้อหรือขายเครื่องบิน ในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ ผู้ผลิตเครื่องบิน สามารถสร้าง เครื่องบินที่มีความซับซ้อนมากยิ่งที่สามารถ บินได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และใช้เชื้อเพลิงได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย การผสมผสาน ความล้ำสมัยเหล่านี้กับเครื่องบินที่มีอยู่ ทางเลือกที่หลากหลายของเครื่องบินที่เรา บริการไว้ให้ เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม และการเตรียมทางเลือกที่ เหมาะสมที่สามารถปรับเข้ากับแฟชั่นได้อย่างไม่มีปัญหา

เจ็ทโซลูชั่นมีความภาคภูมิใจมาก เนื่องจาก เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักเสมอ เรา จึงนำเสนอบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวให้กับลูกค้า ขั้นตอนจะเริ่มด้วย การพูดคุยอย่าง กระชับ เพื่อเราจะเข้าใจความต้องการของ ลูกค้าอย่างถูกต้อง สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ อย่างลึกซึ้งของเรา แสดงออกในรูปของ รายงานที่ถูกต้องและชัดเจน รวมไปถึงรุ่นของ เครื่องบิน ขนาดของห้องโดยสาร ขนาดของ เครื่องยนต์ ความเป็นเจ้าของ การประเมินค่า ดำเนินการต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ ราคาที่จะ สามารถขายได้ในอนาคต อำนาจใน การครอบครองและการยินยอม   ระยะเวลา ในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับเครื่องบิน แต่ละรุ่น ที่ประมวลมาจากรากฐานเครือข่าย การบินที่มีมาอย่างยาวนาน สิ่งต่าง ๆ เหล่า นี่เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจสุดท้าย ของคุณเท่านั้น เพราะว่าการตัดสินใจที่ถูกต้อง ที่สุด คือ การรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมด ในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึง เครื่องบินรุ่นต่าง ๆ ที่มีให้เลือก ประเด็นด้านการยินยอม การขึ้นทะเบียนในประเทศต่าง ๆ และการสนับสนุนด้านการดำเนินการต่าง ๆ

ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา